Expositie

JAN DECKWITZ EXPOSEERT SCHILDERIJEN EN TEKENINGEN VANAF 10 OKTOBER

Het getoonde werk is een keuze uit wat hij de afgelopen jaren heeft geschilderd.

Kenmerkend voor zijn manier van werken is dat er wel sprake is van een zekere figuratie, maar tevens van een hoge mate van abstractie.

De manier van schilderen vertoont een los handschrift dat leidt tot een ver doorgevoerde schetsmatigheid. Dit verleent de schilderijen een grote mate van luchtigheid.

De titels die aan de werken gegeven zijn verwijzingen naar onderwerpen als megalitische bouwwerken uit de prehistorie, landschappen en stillevens.

Wat kleurgebruik betreft zijn alle schilderijen monochroom. Dat wil zeggen dat elk schilderij bestaat uit schakeringen van één kleur. De kleuren zijn nooit puur gebruikt maar altijd gedempt.

Het is een wonder dat iemand dat kan. Komt dat zien!